Szabályok

Általános Szerződési feltételek A Megyei Piac üzemeltetője: Cégadatok: Cégnév: AudioMAX Média Kft. A cég székhelye: 8900 Zalaegerszeg Harmat utca 4  Adószám: 24074056-1-20 Cégjegyzékszám: 20 09 072918 Mobil: +36-30-32-55-366


Hogyan használja a Megyei Piac a cookie­­-kat? A cookie egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el böngészőjébe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásával kapcsolatos információkat, például az Ön által használt nyelvet és egyéb beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata. A cookie-k fontos szerepet játszanak. Nélkülük az internet használata sokkal nehézkesebb lenne. Többféle célra használjuk fel a cookie-kat. Használatukkal például megjegyezzük a biztonságos keresésre vonatkozó beállításait, hogy ezáltal releváns hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek, számláljuk, hogy hány látogató érkezett az adott oldalra, megkönnyítjük a szolgáltatásainkra való regisztrációt, és megvédjük az adatait.   ADATKEZELÉS A Megyei Piac.hu portál adatokat kér be és tárol. Ezen adatok a szolgáltatások igénybevételéhez szükségesek, melyekből statisztikai kimutatásokat készítünk a szolgáltatásainkat igénybevevő felhasználókról. Az adatok tárolásánál mindig a lehető legnagyobb biztonságot alkalmazzuk, hogy ezek harmadik személy, illetve illetéktelenek kezébe ne kerülhessenek. Az üzemeltető statisztikai összegzést készít a rögzített adatokból, ezen kimutatások végeredménye csak statisztikai formában készülhet el, mely nem alkalmas egyedi azonosítókhoz való kapcsolására. Ezen statisztikai adatok a szolgáltatások fejlesztésekhez illetve a hirdetési felületek értékesítéséhez szükségesek. A rendszer rögzíti a látogatókról (IP cím, böngésző típusa, stb.) az adatokat, melyekről az üzemeltető statisztikai kimutatásokat készít csak statisztikai formátumban. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA Felelősség: Az üzemeltető nem vállal felelősséget az oldalakon elhelyezett információkért, azok helyességéért vagy valóság tartalmáért. A fent említett rendszerek automata rendszerek, így az Ön által látott információk vagy program által generált oldalak vagy az üzemeltető partnerei által biztosított adatok, tartalmak, illetve felhasználók által létrehozott tartalmak, oldalak, melyet az üzemeltető az adatok nagy mennyisége miatt sem technikailag, sem emberileg nem képes kontrollálni. Ezen tartalmakat az Internetet használók készítik melyek felett az üzemeltető nem gyakorol felületet. Üzemeltető felhasználóktól értesítést kaphat egyes tartalmak felől, melyeket a célból közölnek, hogy a tartalmat az üzemeltető megszüntesse. Ezen értesítések mindegyikét az üzemeltető külön-külön megvizsgálja, majd a törvény, a cég valamint a felhasználók, látogatók érdekeit szem előtt tartva cselekszik. Tartalmak eltávolításáról az üzemeltető nem köteles sem előre, sem utólag értesíteni annak tulajdonosát! Az üzemeltető a fentiektől eltérő esetben követi a hálózat általánosan elfogadott szabályait a Netikettet. Az üzemeltető semmiképpen nem vállal felelősséget semmiféle kárért - és különösen - az üzemeltető nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek az üzemeltető weboldalain található információból fakadnak ill. azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerződéssel, hanyagsággal, polgári peres eljárással, jogszabályokkal, törvényi rendeletekkel vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak. Leállások: Az üzemeltető nem vállal felelősséget sem látogatói, sem felhasználói oldal felé a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából eredő károkért, továbbá nem vállal felelősséget a változtatásokból eredő károkért sem. Információ: Bármilyen, az üzemeltető számára az üzemeltető bármely weboldalával kapcsolatban nyújtott információt az üzemeltetőnek úgy kell átadni és az üzemeltetőnek úgy kell fogadnia, hogy az nem bizalmas jellegű. Az üzemeltető az ilyen információt minden korlátozás nélkül felhasználhatja.    


MEGYEI PIAC FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK. ÁSZF I. A felhasználási feltételek tartalma A jelen felhasználási feltételek (Szerződés vagy Szabályzat) az AudioMAX Média Kft. (cégjegyzékszám: 20 09 072918; adószám: 24074056-1-20; telefonszám: +36-30-32-55-366) a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Megyei Piac (https://megyepiac.hu/) oldalain elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (Szolgáltatás, Weboldal vagy Megyei Piac) igénybe vevője (Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza. A Szabályzatban foglaltak betartása mind a Szolgáltatóra, mind a Felhasználóra nézve kötelező. Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a Megyei Piac bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit. A regisztrációval létrejövő Szerződések nyelve magyar, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek. A Szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, illetve a Weboldalon aktuálisan elérhető egyes részszolgáltatásokhoz kapcsolódó, és azokra vonatkozó részletes tájékoztatás a Szerződés részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti. Szabályzat aktuális változata (Bal alsó sarokban) elhelyezett "Általános Szerződési feltételek" linkre kattintva érhető el. Bármely, Megyei Piactól különböző weboldal (Facebook.com, Twitter.com, stb.), a Megyei Piachoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.   II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői A Szolgáltatás célja és lényege: felület biztosítása a Felhasználók számára apróhirdetéseik on-line környezetben történő feladására és megjelenítésére. A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Felhasználók által a Szolgáltatás használatával közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a Szolgáltatás használatával közzétett információk tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Megyei Piac bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon apróhirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.   III. A Szolgáltatás igénybevételének feltételei és a regisztráció Felhasználó kizárólag az lehet, aki a)     elmúlt 18 éves, cselekvőképessége nem korlátozott és nem cselekvőképtelen; vagy b)     14. életévét betöltött nem cselekvőképtelen kiskorú, aki a Szolgáltatás használatához és a regisztrációhoz beszerezte törvényes képviselőjének hozzájárulását vagy utólagos jóváhagyását és ezt a Szolgáltató kérésére bármikor bizonyítani tudja; vagy c)      jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére. A Felhasználók részére a Szolgáltató az alábbi feltételek együttes teljesítésétől függően teszi lehetővé a Szolgáltatás használatát: a)     a Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható; b)     tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, és/vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás működtetését; c)      tilos a Felhasználók személyes adatainak marketing vagy más, a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése. A Szolgáltatásra történő regisztráció feltétele a Szabályzat ismerete és elfogadása. A  Felhasználó a regisztrációval hozzájárul  ahhoz,  hogy  megadott elektronikus elérhetőségein a  Szolgáltató közvetlen üzletszerzési céllal   (továbbiakban: eDM vagy elektronikus hirdetés) megkeresse, valamint a Szolgáltatással kapcsolatos hírleveleket (továbbiakban: Hírlevél) küldjön számára, továbbá Google és Facebook hirdetéseket jelenítsen meg számára. A Hírlevél minden esetben reklámot is tartalmaz. A Felhasználó bármikor külön-külön letilthatja az elektronikus hirdetések, illetve a Hírlevél fogadását. A Szolgáltató azonban kéri annak figyelembevételét, hogy az alapszolgáltatás hosszú távú, ingyenes működésének feltétele a Szolgáltatás reklámokkal történő támogatása. A regisztráció lépései:                   i.          a felhasználó megadja adatait, és felelősséget vállal azok valódiságáért;                   ii.          aktiváló levél kiküldésre kerül a megadott e-mail címre;                  iii.          Felhasználó belép a portálra az aktiváló e-mailben lévő kóddal (regisztráció megerősítése);                  iv.          profilját a rendszer véglegesíti. v. Apróhirdetések feladása, kiemelése Hirdetés kiemelés regisztráció nélkül nem lehetséges!   Adatszolgáltatás a)     A Szolgáltatás hitelességének megőrzése érdekében az apróhirdetést feladó Felhasználó által regisztrációkor megadott neve, telefonszáma  minden esetben nyilvánosságra kerül az apróhirdetés Weboldalon történő megjelenésével egy időben.  b)     A Felhasználó köteles valós adatokat megadni a regisztráció során és a Szolgáltatás keretein belül feladott apróhirdetésekben. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, köteles fiókjában azt rögzíteni. Egy Felhasználó kizárólag csak egy felhasználói fiókkal, regisztrációval rendelkezhet. Ha Szolgáltató azt észleli, hogy egy Felhasználó több fiókot is fenntart, vagy használ, jogosult azokat felfüggeszteni vagy valamennyi adattal együtt törölni. c)      A Felhasználó köteles pontos és valós elérhetőségeket (teljes név, telefonszám, e-mailt cím) szerepeltetni adatai között és az általa feladott apróhirdetésekben. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, a Felhasználó ezen adatok alapján nem elérhető, akkor Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését megszüntetni és az adott apróhirdetéseket törölni. d)     A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza, regisztrációját és apróhirdetéseit valamennyi adattal együtt törölje. 7.    Amennyiben a Felhasználó a felhasználói fiókját az utolsó belépéstől számított 6 hónapon át nem látogatja, a regisztráció és vele együtt a felhasználói adatok, a feladott apróhirdetések valamint a felhasználói fiókhoz kapcsolódó egyenleg automatikusan törlődik. Szolgáltató a törlést megelőzően figyelmezető levelet küld a regisztráció során megadott e-mail címre. IV. A Szolgáltatás használatával összefüggésben a Szolgáltató részére fizetendő díjak A Weboldalon elérhető szolgáltatások közül a Szolgáltató az alábbiakat díjmentesen nyújtja: regisztráció, apróhirdetés feladása, értesítő levél küldése, RSS hírfolyam biztosítása, kedvenc apróhirdetések gyűjtése, közvetett üzenetküldés a hirdetőnek. A Szolgáltató on-line adminisztrációs rendszere folyamatos nyilvántartást vezet a Felhasználók apróhirdetéseiről. Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó hozzáférését a Szolgáltatás nem megfelelő használata miatt korlátozza vagy megszünteti (például törli apróhirdetését vagy regisztrációját), a Szolgáltató semmilyen esetben nem téríti vissza a Felhasználó még meglévő egyenlegét, illetve a rendelkezésére álló apróhirdetésszám ellenértékét, és semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférésének megszüntetéséből vagy korlátozásából eredő károkért és egyéb következményekért.   Kreditek: A kredit az oldalon történő hirdetés kiemelésre, előresorolására és hosszabb megjelenés biztosítására szolgáló fizetőeszköz. 1 kredit=100 forint Regisztrált felhasználóként Szolgáltató 10 ajándék kredited ad minden Felhasználó számára, azaz 1000 forintnak megfelelő hirdetési összeget. A kreditek egyenlege az oldalra való bejelentkezést követően a „KREDITEK” menüpontban található.       Kredit vásárlására szintén a „KREDITEK” menüpontban van lehetőség a következők szerint: 10 kredit – 1000 Ft 30 kredit – 2500 Ft 70 kredit – 5000 Ft Kredit vásárlás csak Paypal fizetési megoldással lehetséges. A vásárolt kreditekről a „SZÁMLÁK” menüpontban nyomon követhető az összes vásárlási tranzakció.  FIGYELEM! NAV által elfogadott formátumú, hivatalos számlát minden esetben a Felhasználó e-mail címére küldünk! A „SZÁMLÁK” menüpontban található tranzakciók csak a kreditvásárlási rendszer által generált bizonylatok, amelyek a kredit egyenlegek ellenőrizhetőségét és nyomon követhetőségét szolgálják!   V.  Az apróhirdetések tartalma A Felhasználó felelősséggel tartozik azért, hogy a Weboldalon megjelenő apróhirdetésének tartalma megfeleljen a vonatkozó jogszabályokban, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglaltaknak. Tilos olyan apróhirdetés elhelyezése, amely valótlan, pontatlan vagy megtévesztő adatokat tartalmaz. Az Állás kategóriában kizárólag konkrét, valós állásajánlat, és egy apróhirdetésben egy munkakör (pozíció) hirdethető meg. Amennyiben az apróhirdetés személyes adatokat is tartalmaz (pl. kontakt személy neve, e-mailcíme), a Felhasználó szavatosságot vállal, hogy rendelkezik az érintett személy adatai nyilvánosságra hozásához szükséges engedéllyel. Az apróhirdetés nem tartalmazhatja az állást kínáló cég vagy személy szolgáltatásait. A hirdető felel azért, hogy az elküldött pályázatok kapcsán a jelentkezők információs önrendelkezési jogaikat a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben előírt módon érvényesíteni tudják. Nem jeleníthető meg olyan apróhirdetés, amely: -          franchise értékesítő hálózatba vagy multi-level marketing (MLM) rendszerbe történő belépést ajánl; -          válaszboríték küldésére vagy pénzösszeg befizetésére hív fel; -          bűncselekményre felbujtást valósít meg; -          nincs tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és az emberi méltóságra; -          súlyos vagy széleskörű ellenállást vált vagy válthat ki; -          becsmérlő vagy megalázó; -          faji, vallási vagy politikai ellentétet szít vagy szíthat; -          nemi aktust vagy egyéb szexuális cselekményeket nyíltan, kendőzetlenül ábrázol -          nem egyértelmű megfogalmazásánál fogva, nem pontosan körülhatárolhatóak az ajánlott álláslehetőség paraméterei, illetve  burkoltan igyekszik a nem megengedett tartalma(ka)t megjeleníteni, pl. klubtagságot említ, az MLM rendszerbe történő belépést otthoni munkaként tünteti fel, stb. Egy adott apróhirdetés egyidejűleg csak egy kategóriában tehető elérhetővé a Szolgáltatás keretein belül, és az apróhirdetés érvényességi ideje alatt az adott Felhasználó által a Weboldalon azonos, vagy nagyon hasonló, lényegi eltérést nem tartalmazó, a Szolgáltató megítélése szerint ugyanazt a terméket, szolgáltatást, stb. hirdető tartalommal további apróhirdetés nem tehető közzé. Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy ugyanaz az apróhirdetés többször is szerepel, jogosult az apróhirdetést valamennyi megjelenési formájában eltávolítani. Az apróhirdetésekhez a Felhasználók jogosultak a Szolgáltató által meghatározott méretű és mennyiségű kép- vagy videofájl tartalmak (az apróhirdetés szövegével együtt a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak illetve külön-külön minden egyes ilyen anyag: Felhasználói Tartalom) feltöltésére. Ezek kizárólag az adott apróhirdetés tartalmával lehetnek kapcsolatosak. A Felhasználói Tartalmat közzétevő Felhasználó a hozzáférhetővé tétellel korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal azért, hogy az általa megosztott Felhasználói Tartalom tekintetében megfelelő jogosultságokkal rendelkezik a tartalom Szolgáltatás keretében történő nyilvánossághoz közvetítésére, valamint a Szolgáltató részére - a jelen Szerződés Szolgáltató általi teljesítéséhez szükséges mértékű - felhasználási jog engedélyezésére. A Felhasználó bármikor jogosult az általa feladott hirdetés törlésére, bejelentkezést követően a https://megyeipiac.hu/hirdeteseim menüpontban. A feltehetően jogsértő Felhasználói Tartalmat Szolgáltató jogosult előzetes értesítés nélkül eltávolítani. VI. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS"), a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek). A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltatáson elérhetővé tett apróhirdetésekkel, a Szolgáltatás használatával tett felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. A Felhasználók kötelesek gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatáson elérhetővé tett tartalmat szükség esetén (pl. a későbbi felhasználás céljából) archiválják. Szolgáltató lehetőséget ad arra, és egyben kéri, hogy a kifogásolt hely és tartalom megjelölésével Felhasználó haladéktalanul jelezze, ha megítélése szerint a Weboldalon elérhető valamely tartalom jogsértő. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az Elkertv. rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat a következő e-mail címre továbbíthatják: info@Megyei Piac.hu A Felhasználók által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználók tartoznak felelősséggel. Amennyiben a Szolgáltatás használatával a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, az adott Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja. A Felhasználó vállalja továbbá, hogy minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a Szolgáltatót egyértelműen tisztázó, nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a Szolgáltató jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés Szolgáltató nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését, és a Szolgáltatónál az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket). Az egyes Felhasználókat terheli a teljes felelősség a felhasználói fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért. A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó a jelen Szabályzatban foglaltakat megszegi, vagy a Szolgáltatást egyébként visszaélésszerűen használja, a Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül ideiglenesen vagy végérvényesen korlátozza, regisztrációját, apróhirdetéseit és kreditjeit az összes kapcsolódó adattal együtt felfüggessze, vagy törölje. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon Szolgáltató által elérhetővé tett tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában. VII. A Szerződés megszűnése A Felhasználó bármikor töröltetheti a regisztrációját, lap alján található Profil törlése  linken. Ebben az esetben a jelen szerződés azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik. Amennyiben a Felhasználó a felhasználói fiókját az utolsó belépéstől számított 24 hónapon át nem látogatja, a regisztráció törlődik. Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés feltételeit a Szolgáltató törölheti a felhasználói fiókot, amely esetben a jelen szerződés automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a regisztráció bármely módon történő törlésekor a felhasználói profilhoz tartozó valamennyi adat és információ, így a Felhasználó által feladott apróhirdetések és a felhasználói fiókhoz kapcsolódó egyenleg, valamint az éppen futó kiemelések is törlődnek. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse. Ebben az esetben a jelen szerződés automatikusan megszűnik, nem érintve az abban vállalt, természeténél fogva a szerződés megszűnését követően is teljesítendő kötelezettségeket. VIII. Egyéb rendelkezések A Szolgáltatás használatával, illetve a regisztráció aktiválásával létrejövő szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a Szolgáltató nem iktatja. A Szolgáltatás használatát az Üzemeltető jelenleg részben ingyenesen biztosítja. A távollévők között kötött 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet alapján a Felhasználót a 8 napon belüli elállás joga - tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás nyújtását az Üzemeltető a Szerződés létrejöttét követően azonnal megkezdi - nem illeti meg. Kiemelt hirdetések és díjak: Hirdetésfeladás tarifái 14 napos (ingyenes) 30 napos - 11 kredit 60 napos - 15 kredit Hirdetés kiemelés tarifái (Eltérő háttér színű, a többi apróhirdetéstől elkülönülő hirdetési forma) Kiemelés 7 nap - 11 kredit Kiemelés 14 nap - 15 kredit Oldal elejére sorolás tarifái Megjelenés lap elején - 7 napon keresztül, minden nap - 11 kredit Megjelenés lap elején - 14 napon keresztül, minden nap - 15 kredit         NAIH adatkezelési tájékoztatés  az oldalon történő regisztrációval kapcsolatban:   T Á J É K O Z T A T Á S A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) megküldött, a(z) "AudioMAX Média Kft 8900, Zalaegerszeg Harmat utca 4 honlapon történő regisztráció Az adatkezelés célja, az oldal apróhirdetési felületének használatához szükséges regisztráció" tartalmú adatvédelmi nyilvántartásba vételi eljárás iránti kérelem érkezett. Kérelmével kapcsolatban tájékoztatom, hogy az adatkezelőnek csak abban az esetben kell bejelentkezni az adatvédelmi nyilvántartásba, ha nem esik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Infotv.) meghatározott kivételek hatálya alá. A benyújtott kérelemben bejelenteni kívánt adatkezelés megfelel az ügyfélkapcsolat kritériumainak, melyek a következők: - az adatokat közvetlenül az érintettektől veszik fel, - az adatkezelés célja az érintett számára ismert, - a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama (adattörlés) előre meghatározott, - az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használják fel, - az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből, - az érintetteket minderről megfelelően tájékoztatják. Az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik. Amennyiben a személyes adatokat az eredeti céltól eltérő célra (pl. direkt marketing, hírlevélküldés) is felhasználják, vagy az adatokat harmadik személy (nem adatfeldolgozó, hanem önálló adatkezelő) részére továbbítják, új kérelem benyújtásával kérelmezni kell az adatkezelés nyilvántartásba vételét. Tájékoztatom továbbá, hogy az Infotv. 65. § (3) bekezdése, valamint a fentiekben meghatározott nyilvántartásba vételi kérelem adatai alapján a Hatóság nem vezet nyilvántartást a(z) AudioMAX Média Kft által benyújtott kérelemben szereplő adatkezelésről. I N D O K O L Á S A Kérelmező az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezést nyújtott be a Hatósághoz. A Kérelmező által benyújtott adatlap feldolgozását követően megállapításra került, hogy az Infotv. 65. § (3) bekezdése szerint: „(3) Nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely a) az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy - a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével - ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik; b) a bevett egyház belső szabálya szerint történik; c) az egészségügyi ellátásban kezelt személy betegségével, egészségi állapotával kapcsolatos személyes adatokra vonatkozik gyógykezelés vagy az egészség megőrzése, társadalombiztosítási igény érvényesítése céljából; d) az érintett anyagi és egyéb szociális támogatása céljából nyilvántartott személyes adatokra vonatkozik; e) a hatósági, az ügyészségi és a bírósági eljárás által érintett személyeknek az eljárás lefolytatásával kapcsolatos személyes adataira, vagy a büntetés-végrehajtás során a büntetés-végrehajtással összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozik; f) a hivatalos statisztika célját szolgáló személyes adatokat tartalmaz, feltéve hogy - törvényben meghatározottak szerint - az adatok érintettel való kapcsolatának megállapítását véglegesen lehetetlenné teszik; g) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény szerinti médiatartalom-szolgáltató olyan adatait tartalmazza, amelyek kizárólag saját tájékoztatási tevékenységét szolgálják; h) a tudományos kutatás céljait szolgálja, ha az adatokat nem hozzák nyilvánosságra, i) a levéltári őrizetbe vett iratokkal összefüggésben valósul meg." Fentiekre tekintettel a kérelmében megjelölt adatkezelési céllal történő adatkezelésről, a kérelem és a rendelkezése álló adatok alapján, a Hatóság nem vezet nyilvántartást. A kérelmében rendelkezésre bocsátott információk alapján, kizárólag az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentés eljárásrendjével kapcsolatban jártunk el, az adatkezelés jogszerűségét nem vizsgáltuk. Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy az adatvédelmi nyilvántartásba vételi eljárás során a Hatóság az adatkezelés jogszerűségét nem tanúsítja, az adatkezelés jogszerűségének biztosítása mindenkor az adatkezelő kötelezettsége és felelőssége. Budapest, 2017.09.01.